Anna Aret
PhD Thesis - Doktoritöö

Evolutionary separation of mercury isotopes in atmospheres of chemically peculiar stars
Elavhõbeda isotoopide lahknemiskulg keemiliselt pekuliaarsete tähtede atmosfäärides

Tartu University, 5 June 2009

AVALEHELEHOME
  1. Text of the dissertation - annaaret_rmtk.pdf - Väitekirja tekst
  2. Attached original publications - annaaret_attached.pdf - Väitekirjale lisatud artiklid
  3. Summary - infoleht.pdf - Lühikokkuvõte
  4. Thesis defence presentation - defence.zip (19 MB) - Ettekanne kaitsmisel